Urząd Gminy Gostynin

Nasz projekt konkursowy, wśród kilkunastu nadesłanych prac, nasz zajął wysokie, czwarte miejsce. Projektowany obiekt urbanistycznie nawiązuje do sąsiadujących budynków, ma przejrzysty, czysty funkcjonalnie układ, jest dostępny dla wszystkich użytkowników (osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych czy z niepełnosprawnością intelektualną). Jasna, otwarta przestrzeń komunikacyjna, dostępność do punktu informacji, przyjemna poczekalnia, to wszystko sprawia, że budynek urzędu staje się przyjemny w odbiorze dla jego użytkowników.